fbpx

GOOGLE AND FACEBOOK’S AUTOMATION

According to marketingland.com GoogleFacebook and Amazon are the top three digital ad platforms in the U.S. Together they capture just under 70% of all digital ad dollars spent according to eMarketer. More than two-thirds of all digital spending!

Facebook and Google have been predicted to control an estimated 59.3 percent of all digital ad spend in the U.S. Both platforms have launched a series of capabilities to bring more automation into campaign management. Fundamentally, Facebook and Google’s updates are building machine learning into campaign strategy at higher level than other companies.

Introduced in 2019, the Google Local Ads format is designed for one purpose: to drive brick-and-mortar store visitation. Google Local Ads use a combination of display, text, and video assets across Google search, Google Maps, Google Display Network, Google My Business, and YouTube to optimize across platforms with the goal of driving brick-and-mortar store visitation.

Google collects data on their more than one billion active users across three million websites and apps to identify users’ demographics, behavior, location, and intent. They then use machine learning technology to identify consumer patterns to optimize budgets toward users most likely to visit a store location.

Facebook includes a list of inventory where advertisers can purchase media, including Facebook, Instagram, and Facebook’s related mobile apps, mobile websites, Instant Articles, and videos. In June 2019, the platform slowly started to introduce Instagram Explore as an additional placement for advertisers to display creative messaging. Facebook Search Results Ads are available to all advertisers. Ads that are added to the Facebook Search Results placement will appear both in general search result pages and Marketplace search results and are designed to fit each experience natively. Furthermore, they look similar to News Feed ads, have the same transparency and controls, and share the same “Sponsored” label as other ads across Facebook.

Advertisers are strongly encouraged to bid on automatic placements to achieve more efficient campaigns by selecting all available inventory. In 2019, 68 percent of competitor agencies have started adopting automatic placements or using at least four placements. Facebook’s bidding system leverages machine learning to help automate where ads are seen to maximize results. 

Platforms become more accessible for small businesses by automating day-to-day responsibilities that signals a trend for smarter campaigns by automating all digital campaigns within Google and Facebook, with more data signals to optimize what would be difficult to do manually .

#Google Local Ads #Facebook #Instagram #Instant Articles #Google #GoogleSearch #GoogleMaps #GoogleDisplayNetwork #GoogleMyBusiness #YouTube

Дигитални трендови во HR

Дигиталниот HR процес ја користи технологијата со цел да се добие поефикасна и подобрена вредност на човечките ресурси.
Дигитализирањето на човечките ресурси HR е оптимизација на процесите во кој социјалните, мобилните, аналитичките и клауд технологиите (SMAC) се користат за да ги направат човечките ресурси поефикасни, со поголем импакт и поврзани.
Примената на новите технологии не е единственото што го дигитализира процесот на човечки ресурси. Дигиталниот процес на HR исто така треба да ги усогласи културата, талентот, структурата и процесите, за да ја балансираат ефикасноста и иновативноста, како и да одржуваат мерливо влијание за поголема организација.
Според Дејв Улрих, дигиталното патување со хумани ресурси на која било компанија вклучува четири фази:

1. Ефикасност на човечки ресурси. Во оваа фаза, компаниите инвестираат и градат технолошки платформи кои ефикасно управуваат со процесите на хумани ресурси; често преку постојните даватели на технологија за HR.
2. Ефективност на човечки ресурси. Во оваа фаза, технологијата се користи за надградба на вештините кај вработените (обуки), управување со перформансите, комуникацијата и работата
3. Информации. Во оваа фаза, информациите се споделуваат за влијанието врз деловните активности. Податоците се достапни, внатрешните податоци се комбинираат со надворешни податоци, а аналитиката на луѓе се користи за да создаде увид во деловните активности.
4. Врска / искуство. Во последната фаза, дигиталниот HR се користи за да се создаде врска помеѓу луѓето. Социјалните мрежи се користат, се создаваат искуства меѓу луѓето и технологијата овозможува зголемено чувство на припадност.

Како дигитализацијата на HR ги трансформира човечките ресурси

Исто како што дигиталната технологија го промени нашиот секојдневен живот, таа сега го трансформира делот на човечки ресурси. Меѓу другото овозможува :

Користење податоци и аналитика
Полека, но сигурно, HR почнува да ја разбира вредноста на аналитиката на податоците што може да ја додаде во бизнисот. Со дигиталните алатки се мери секој циклус на вработувањето: Претселектирање, учење и развој (L&D), ангажирање на вработените ...

Подобрено искуството на вработените
За вработените во 21 век, линијата помеѓу нивниот професионален и личен живот е недефинирана. Да, вработувачите ќе ги проверат нивните профили на социјалните медиуми за време на работното време, но вработените подеднакво ќе ги проверат и нивните емаил пораки од работа во текот на викендот.
Како такви, тие очекуваат да бидат третирани како клиенти и сакаат нивниот работодавец да им обезбеди слично корисничко искуство кога станува збор за дигиталното работно опкружување.

Конкурентнoст во војната за таленти
Генерацијата Милениуми и генерацијата З - со други зборови, (идната) работна сила - постојано се поврзани со социјалните медиуми и нивните телефони. Компаниите кои ги користат дигитални технологии за човечки ресурси за најразлични цели, сметаат дека сорсингот, предселекцијата и постојаното надоградување и учење се значајна конкурентска предност во процесот на вработување на оваа генерација на работници.

Извор  https://www.digitalhrtech.com/digital-hr-trends/

mk_MKMK